System zielonej karty - do jakich krajów jest potrzebna zielona karta | Diamond Finance Ubezpieczenia

Blog

System zielonej karty - do jakich krajów jest potrzebna zielona karta

Czym jest Zielona Karta?

Zielona Karta to dokument, który stanowi potwierdzenie posiadania polisy poza granicami kraju, w którym pojazd jest zarejestrowany. Gwarantuje on przejęcie przez ubezpieczyciela odpowiedzialności finansowej w przypadku wypadku lub kolizji za granicą. Odszkodowanie jest ustalane na podstawie kwot określonych w umowie lub limitów prawnych danego kraju.

Co daje Zielona Karta?

Głównym celem Zielonej Karty jest ułatwienie kierowcom podróżowania –  nie muszą oni kupować dodatkowego ubezpieczenia OC w kraju docelowym. Jest to również gwarancja dla władz zagranicznych, że kierowca ma ważną polisę OC. 
Dzięki Zielonej Karcie w przypadku spowodowania wypadku za granicą, koszty związane z odszkodowaniami dla osób trzecich pokrywane są przez ubezpieczyciela. 

Gdzie jest potrzebna Zielona Karta?

Zielona Karta obejmuje kraje, które nie podpisały tzw. Porozumienia Wielostronnego. Dzięki niemu ochrona w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC funkcjonuje w 32 państwach – głównie należących do Unii Europejskiej oraz EFTA, czyli Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.

Zielona Karta jest wymagana w 12 krajach, należą do nich:

 1. Albania
 2. Azerbejdżan
 3. Białoruś
 4. Iran
 5. Izrael
 6. Maroko
 7. Mołdawia
 8. Macedonia
 9. Rosja
 10. Tunezja
 11. Turcja
 12. Ukraina

Jeśli planujesz podróż własnym autem do któregoś z tych państw, pamiętaj, że konieczne jest jej posiadanie. W przypadku, gdy w Twojej docelowej destynacji Zielona Karta nie jest wymagana – pamiętaj sprawdzić, czy nie będziesz przejeżdżać przez kraj, gdzie jest obowiązkowa. Istnieje 48 biur Systemu Zielonych Kart, które zrzeszają towarzystwa ubezpieczeniowe sprzedające obowiązkowe polisy OC. W Polsce za Zielone Karty OC odpowiada Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 

Ile kosztuje Zielona Karta?

Cena Zielonej Karty różni się w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego, jednak zazwyczaj nie przekracza ona kilkudziesięciu złotych. Niektóre firmy oferują Zieloną Kartę bez dodatkowych opłat w ramach polisy OC.

Jak wyrobić Zieloną Kartę? 

 • Złóż wniosek o wydanie Zielonej Karty w towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym masz wykupione ubezpieczenie OC. Możesz zrobić to osobiście, online lub wysłać go pocztą. 
 • Wydanie dokumentu zajmie od kilku dni do tygodni, w zależności od sposobu złożenia wniosku. może zająć kilka dni lub tygodni, w zależności od sposobu złożenia wniosku.
 • Zielona Karta jest ważna przez określony czas, zwyczajowo do momentu wygaśnięcia polisy OC. 

Wyrobienie Zielonej Karty to najtańsze rozwiązanie ubezpieczeniowe dla podróżujących do krajów, gdzie obowiązuje. W przypadku braku Zielonej Karty jedyną opcją jest zakup ubezpieczenia granicznego podczas przekraczania granicy, co może być kosztowne.

Pamiętaj, że wiele polis -  w tym ubezpieczenie turystyczne - zakupisz wygodnie bezpośrednio z poziomu strony naszej multiagencji – kliknij tutaj!