Ubezpieczenie majątkowe | Diamond Finance Ubezpieczenia

Ubezpieczenie majątkowe

Analiza potrzeb

Analiza Potrzeb Ubezpieczeniowych Klienta

Wypełnienie Ankiety jest wymogiem prawnym wynikającymi z art. 8 ust 1 i 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń oraz obowiązkiem dystrybutora ubezpieczeń uzyskania informacji, na podstawie których określi wymagania i potrzeby klienta w zakresie ochrony ubezpieczeniowej.

Odmowa wypełnienia poniższej Ankiety uniemożliwia dystrybutorowi poznanie wymagań i potrzeb na podstawie których mógłby przedstawić ofertę.

field3
Nieruchomość prywatna położona na terenie RP wraz ze znajdującym się wew. mieniem:
Czy jest Pan/Pani właścicielem nieruchomości?
Czy w domu/ lokalu, który potrzebujesz ubezpieczyć jest prowadzona działalność gospodarcza na powierzchni większej niż 50%?
field2
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym:
field1
Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych:

Kliknij tutaj, aby zobaczyć ofertę wiener.pl

lub znajdź placówkę

 

field4
Wybierz formę kontaktu